تابلو دخترانه

26 کالا

 • تابلو بوم – کد a186

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد A172

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد a185

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد a181

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • خرید تابلو چند تکه

  تابلو بوم 7 تکه – کد h125

  شروع از : 760,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • خرید تابلو چهره

  تابلو بوم – کد A105

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • خرید تابلو چهره

  تابلو بوم – کد A106

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • خرید تابلو چهره

  تابلو بوم – کد A104

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • خرید تابلو چهره

  تابلو بوم – کد A102

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 7 تکه – کد h122

  شروع از : 760,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 7 تکه – کد h123

  شروع از : 760,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 7 تکه – کد h124

  شروع از : 760,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P117

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P114

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P112

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P111

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P110

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P115

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم 3 تکه – کد P116

  شروع از : 1,344,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد A176

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد A173

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد A171

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد A168

  شروع از : 580,000 تومان
  شما عزیزان می توانید تابلوی مورد نظر خود را کاملا با سلیقه خود شخصی سازی کنید،  یا طرح دلخواه خود را چاپ کنید. همچنبن اگر می خواهید این تابلو را به صورت میکس مدیا (ترکیب تابلو چاپی و نقاشی شده) در رنگ، شعر یا اندازه مختص خودتون سفارش بدید، کافیه عدد 1 را به 10002036 پیامک کنید. تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
  نمایش سریع محصول
 • تابلو بوم – کد A163

  شروع از : 580,000 تومان
  نمایش سریع محصول

تابلو دخترانه

اغلب دختران ترجیح می دهند که اتاق خود را با تابلو دخترانه تزئین کنند. سال ها قبل طرح های موجود در در بازار بسیار محدود بود و اغلب تابلوها برای استفاده در اتاق پذیرایی مناسب بودند. اما امروزه تابلوها در تنوع های زیادی تولید می شوند می توانند برای اتاق خود تهیه کنند.

از طرف دیگر تابلوهای دخترانه یکی از بهترین گزینه ها برای خانواده هایی است که می خواهند اتاق دخترشان را با کمترین هزینه دکور کنند. اگر شما نیز به دنبال این تابلوها هستید در ادامه با ما همراه باشید. در این مقاله می خواهیم در مورد انواع و قیمتشان با شما صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

انواع تابلو دخترانه

تابلو دخترانه انواع مختلفی دارند و در طرح های مختلفی در بازار موجود هستند. این تابلوها می توانند به صورت تصاویر چاپ شده و یا نقاشی باشند. این تابلوها در ابعاد مختلف ساخته می شوند که شما باید به این موضوع توجه کنید که اگر فضای اتاق خیلی بزرگ نیست به سراغ تابلوهای کوچک بروید.

یکی از انواع این تابلوها که از محبوبیت زیادی برخوردار است، نمونه هایی هستند که در آن ها تصاویر شخصیت های کارتونی وجود دارد. با توجه به این که کودک ممکن است به شخصیت کارتونی خاصی علاقه مند باشد بهتر است که از خود کودک برای انتخاب این تابلوها کمک بگیرید. تابلو مینیمال مطمئن باشید این تابلو نه تنها باعث خواهد شد تا فضای اتاق دلچسب تر شود بلکه باعث خواهد شد تا کودک در اتاق لحظات بهتری را سپری کند.

قیمت تابلو دخترانه

قیمت تابلو دخترانه به فاکتورهای زیادی بستگی دارد تصاویر چاپی نسبت به تابلوهای نقاشی ارزان تر هستند. اگر شما نیز به دنبال یک تابلو مقرون به صرفه هستید می توانید به سراغ چاپی بروید. همچنین ابعاد تابلو نیز نقش تعیین کننده ای در قیمت تابلو دارد. تابلو با اندازه کوچک جزو انواع تابلو ارزان به شمار می روند.

هیواگالری مرجع خرید تابلو دخترانه

بیشتر افرادی که به دنبال خرید تابلو دخترانه هستند نمی دانند که باید به کجا مراجعه کنند. هیواگالری مرجع فروش این نوع تابلو است. هیوا گالری یکی از بزرگترین فروشگاه های آنلاین تابلو درس سطح کشور است.

اگر شما به دنبال تابلو دخترانه هستید می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن تابلوی مورد علاقه خود را از بین محصولات موجود در فروشگاه پیدا کنید. خرید آنلاین نه تنها باعث صرفه جویی در وقت شما می شود بلکه این امکان را برای شما فراهم می کند که پس از مقایسه محصولات موجود و بررسی قیمت آن ها اقدام به خرید کنید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها